dział spadku z rozliczeniem nakładów

bez-klamek

Temat: Problem z rodzeństwem - dom na własność.
Niestety - nie ma innej możliwości jak dział spadku jeśli brat nie zechce dobrowolnie darować na Pana swojego udziału spadkowego. Dla pocieszenia dodam, że wartość spadku (spadkowej nieruchomości) ocenia się według stanu na dzień otwarcia spadku. Pana remonty i wymiany nie wpływają więc na zwiększenie się wartości. W grę może również wchodzić rozliczenie nakładów na nieruchomość (wszelkiego rodzaju podatki itp.). Gdyby nie...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=9272Temat: Dom meza
Dom jako majątek osobisty stanowi tylko jego własność - i nic się tu nie da zrobić. Jedyna możliwość po rozwodzie to wnosić o dział spadku i domagać się rozliczenia nakładów poczynionych...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4963


Temat: Dział spadku: 1/ 2 nie równa 1/2
1. Stanowisko ojca jest całkowicie pozbawione podstaw prawnych. 2. Dom również stanowił majątek osobisty mamy - ojcu przysługuje jedynie prawo rozliczenia w trakcie tego działu nakładów jakie poniósł na budowę tego domu. 3. Nie - w razie wątpliwości wartość samego domu oszacuje biegły. O połowę wartości tych nakładów wzrośnie udział ojca w dziale spadku (udział w dziale - nie udział spadkowy). 4. Wartość spadku ustala się według stanu na dzień otwarcia spadku, ale według cen dzisiejszych. Remonty wykonane później nie wpływają na wartość masy spadkowej. Dopiero gdyby wnioskował Pan o przyznanie nieruchomości spadkowej Panu na własnośc po stronie ojca pojawiłoby się prawo dochodzenia rozliczenia tych nakładów. 5. Testament określa tylko wasze udziały spadkowe - nie odnosi się natomiast co do samej formy działu - chyba, że spadkodawczyni zamieściła wyraźne wskazówki w jaki sposób powinien zostać podzielony spadek.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=10930


Temat: Spadek po ojcu
... należy do matki. Wówczas pozostaje przy dziale spadku udowadniać wysokość nakładów ojca na ten dom i rozliczenia tego przy podziale pozostałej masy spadkowej.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=644


Temat: Współwłasność i towarzyszącą z nią nietypowa sytuacja
Później dokonano zgodnego spadku, to znaczy co ?, w postępowaniu sądowym zrzekliście się przysługującego Wam działu, czy też notariusz miał to załatwić wraz z bratem ,ale też przed sądem.Takie sprawy do swej ważności wymagają jak wiesz formy pisemnej,opłacenia podatków,a wcześniej jakiegoś rozliczenia się miedzy Wami.Za darowiznę też się płaci i płaciło. Z tego wynika,że dalej jesteście właścicielami i brat zbiera dalej jakieś zrzeczenia się,licząc no nie wiem na co.Rzecz dalej macie,jesteście właścicielami .Każde z Was może wystąpić o uregulowanie stanu prawnego,zwrot niesłusznie poniesionych nakładów .To temu trzeciemu się nie opłaci .Może wystarczy sam...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2774


Temat: wykanczanie dzialki przed rozpisem
  Powiem tak - nie znam przepisu, który by tego spadkobiercy zabraniał. Dlatego postępowanie o dział spadku - wtedy się wyjaśnia, co jest czyje, i jest możliwość rozliczenia nakładów ew. przez kogoś...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=114453


Temat: Uciążliwy spadek
pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż JEDNA CZWARTA całości spadku. Połowę spadku dziedziczyłaby w zbiegu z rodzeństwem lub rodzicami zmarłego. Sąd wyda postanowienie, w jakich częściach ułamkowych i kto nabył prawo do spadku, nie wnikając w to, co dokładnie do Spadku wchodzi i ile jest warte. Będą oni dziedziczyć to wszystko, co nalezy do spadku. 60% domu też wejdzie w skład masy spadkowej. To, co jest majątkiem odrębnym jak najbardziej podlega dziedziczeniu. Gdyby nabyli te 60 % udziału w domu w trakcie małżeństwa, to do spadku de facto weszłoby 30%, bo 1/2 z 60 % czyli 30 % należałaby do żony. To wszystko jednak będzie rozliczone dopiero w postępowaniu o dział spadku (które może być robione razem z postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku - tym w ułamkach). Tam będzie się rozliczać kto i jakie nakłady poniósł. Będzie się też rozliczać darowizny spadkodawcy. Jak rozumiem Twój ojciec chce te swoje 60 % "przepisać" na dwie córki - czyli zapewne dokonać na ich rzecz darowizny. Wtedy przy dziale spadku istotne będzie, 1) czy coś jeszcze pozostanie do podziału i jaką będzie mieć wartość 2) czy darowizna będzie dokonana z zaliczeniem na schedę spadkową. To regulują: Art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. § 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową także na spadkobiercę ... dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia. Darowizna czy tez nie obdarowanie nie ma nic wspólnego z wydziedziczeniem w rozumieniu prawa. Wydziedziczenia mozna dokonać tylko w testamencie. I...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=33589


Temat: majątek wniesiony do małżeństwa
39), zawierającej wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne. Zasada ta odnosi się również do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, w myśl bowiem art. 45 kro i art. 567 § 3 kpc do podziału takiego majątku i postępowania w tym przedmiocie mają odpowiednie zastosowanie przepisy o dziale spadku. [/cytat:b0r85518]...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=8234


Powered by WordPress, © bez-klamek