Dz.U. z 1999 Nr 112 poz 1316 ze zm

bez-klamek

Temat: VAT a wspólnota
264, zmiany Dz. U z 2001 r. nt 12, poz 94) oraz Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB - Dz U z 1999 r. Nr 112, poz 1316, zmiany w 2002 r. Dz. U. Nr 18, poz 170). Pod numerem 70.32.11 PKWiU wpisano usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, pod numerem 70. 32.12 PKWiU wpisano usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi. W PKOB jest z kolei wyjaśnione...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,52617220,52617220,VAT_a_wspolnota.htmlTemat: zarządzanie nieruchomością a podatek VAT
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970) usługi zarządzania ... W celu określenia co zaliczamy do nieruchomości mieszkalnych korzystamy z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,21562765,21562765,zarzadzanie_nieruchomoscia_a_podatek_VAT.html


Temat: OPodatkowanie Wspólnot ???????????????????
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 11 maja 2006r. Nr PP/443-6/06/O/WP, w którym udzielono Pani interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pani, pismem z dnia ... z podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy, postanowieniem z dnia 11 maja 2006r. Nr PP/443-6/06/O/WP uznał stanowisko podatniczki zawarte w ... wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości ... 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na ... (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU 70.32.11). Usługi zarządzania nieruchomościami ... od towarów i usług. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Z 1999r., Nr 112, poz. 1316 ze zm.), za budynki mieszkalne uznaje się obiekty budowlane, których co najmniej połowa (50% i więcej) powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,56427652,56427652,OPodatkowanie_Wspolnot_.html


Temat: problem z jakością robót dekarskich
poz. 52 (Jednolity tekst w Dz. U. z 1988 r. nr 27 poz. 195 ze zmianami w Dz. U. z 1990 r. nr 34 poz. 198; Dz. U. z 1991 r. nr 100 poz. 442; Dz. U. z 1993 r. nr 11 poz. 50; Dz. U. z 1994 r. nr 11 poz.536 Dz. U. z 1996 r. nr 106 poz. 196) • Zarządzenie nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 grudnia 1993 r. (znak: OBRS-BD-1451/93 w sprawie Klasyfikacji Wyrobów i Usług) • Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. Dz. U. 1994 nr 76 poz. 344 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania powszechnie obowiązującej wykładni z dnia 12 marca 1997 r. Dz. U. 1997 nr 29 poz. 162 ... 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997. nr 123 poz. 778. • Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Mon. Pol. nr 48 poz. 461. • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. Dz. U. 1999 nr 26 poz. 239. • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316. Na podstawie wcześniejszych ... jak dobrze znaleźć dobrego dekarza. . 1. Rozeznanie • Zdobą referencje. Możesz zapytać o nie w lokalnych biurach projektowych i w hurtowniach. Warto także zapytać o dekarza producenta wybranego przez nas...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,29977358,29977358,problem_z_jakoscia_robot_dekarskich.html


Temat: problem z jakością robót dekarskich
z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach Dz. U. 1982 nr 7 poz. 52 > (Jednolity tekst w Dz. U. z 1988 r. nr 27 poz. 195 ze zmianami w Dz. U. z 1990 r. nr 34 poz. 198; Dz. U. z 1991 r. nr 100 poz. 442; Dz. U. z 1993 r. nr 11 poz. 50; Dz. U. z 1994 r. nr 11 poz.536 Dz. U. z 1996 r. nr 106 poz . 196) Ustawa ta nie reguluje cen robót budowlanych - zezwala na ceny umowne. > • Zarządzenie nr 47 ... publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. > Dz. U. 1994 nr 76 poz. 344 USTAWA NIEOBOWIĄZUJĄCA !!!!!! Już ponad 1,4 roku jest PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, a po wtóre nie było tu zamówienia publicznego. > • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania powszechnie > obowiązującej wykładni z dnia 12 marca 1997 r. Dz. U. 1997 nr 29 poz. 162 art. > 2 ... dnia 29 sierpnia 1 > 997 r. Dz. U. 1997. nr 123 poz. 778. Patrz j.w. > • Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 l > ipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Mon. Pol. nr 48 poz. 461. Zarządzenie nieobowiązujące. Poza zamówieniami publicznymi obowiązują ceny umowne (rynkowe). > • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie me > tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. > Dz. U. 1999 nr 26 poz. 239. Patrz j.w. > • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie Polsk > iej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316. > Na podstawie wcześniejszych aktów prawnych(...). Zarządza się...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,29977358,29977358,problem_z_jakoscia_robot_dekarskich.html


Powered by WordPress, © bez-klamek